Home » Posts tagged with » แผนที่รูปภาพ ต.สะเมิงเหนือ

ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง

ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง แผนผัง ที่อยู่ อาณาเขต ตำบลสะเมิงเหนือ (ต.สะเมิงเหนือ) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250 หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Chiang Mai Province